Renewing Your Passport


If your Latvian passport is nearing its expiration date, please note that passport renewal services are only available at the nearest Latvian Embassy.


Regrettably, the Honorary Consulate General of Latvia in Jakarta cannot process for passport renewal.


Below, you will find the contact details for the nearest Latvian Embassies:


Australia
Phone: +61 447 866 575
E-mail: [email protected]


China
Phone: +86 10 853 230 09
E-mail: [email protected]


Japan
Phone: +81 3-3467-6888
E-mail: [email protected]


Korea

Phone: +82 2-2022-3800

E-mail: [email protected]


Please ensure that your passport remains valid while traveling to the nearest Latvian Embassy for renewal. It's important to note that many countries require a minimum validity of six months on your passport to apply for an entry visa. Additionally, if you plan to visit the nearest Latvian Embassy, be sure to check the entry visa requirements beforehand.


_____________________________________________________________________________________Pases atjaunošana


Ja jūsu Latvijas pase tuvojas derīguma termiņa beigām, lūdzu, ņemiet vērā, ka pasu atjaunošanas pakalpojumi ir pieejami tikai tuvākajā Latvijas vēstniecībā.


Diemžēl Latvijas Goda konsulāta ģenerāļa birojs Džakartā nevar apstrādāt pasu atjaunošanu.


Zemāk ir norādīti kontakti tuvākajām Latvijas vēstniecībām:


Austrālija
Tālrunis: +61 447 866 575
E-pasts: [email protected]


Ķīna
Tālrunis: +86 10 853 230 09
E-pasts: [email protected]


Japāna
Tālrunis: +81 3-3467-6888
E-pasts: [email protected]


Koreja
Tālrunis: +82 2-2022-3800
E-pasts: [email protected]


Lūdzu, nodrošiniet, ka jūsu pase paliek derīga, ceļojot uz tuvāko Latvijas vēstniecību, lai to atjaunotu. Svarīgi atzīmēt, ka daudzām valstīm ir prasība, ka jūsu pasē jābūt derīgai vismaz sešus mēnešus, lai pieteiktos iebraukšanas vīzai. Turklāt, ja plānojat apmeklēt tuvāko Latvijas vēstniecību, pārliecinieties, ka esat iepriekš pārbaudījis iebraukšanas vīzas prasības.

Passport Renewal


Union Jack Flag

Latvian Flag